Bors Press AB är ett företag i plåtindustrin, vårt mål är att tillfredsställa våra kunder genom att leverera produkter enligt deras förväntningar och krav i överenskommet utförande. I Rätt kvalitet, Rätt tid och Rätt kvantitet är nyckelord i vår process för att kunna hålla hög servicenivå och tillfredsställa våra kunder.

Vi gillar att arbeta i plåt och vara i framkant inom denna bransch. Genom våra certifieringar enligt ISO 9001 och ISO 14001 vill vi vara ett miljö- och kvalitetsmedvetet företag som lever upp till kundernas krav.

Eftersom vi älskar plåt och är i ständig utveckling söker vi alltid nya utmaningar där vi kan visa vår kompetens och kunskap.

 

Bors Press AB is a company in metal industry, our aim is to satisfy our customers by delivering products by their expectations and requirements in agreed performance. In Right quality, Right time and Right quantity are key resources in our process for the possibilities to have high service level and reach high customer satisfaction.

We like to work with metal and be in the front of this line of business, through our certifications in ISO 9001 and ISO 14001 we will that we are a company that take responsibility for environment and quality when reaching customer requirements.

Since we love metal and constant are moving forward we search for new challenges where we can show are competences.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *