Automatpressning - Bors Press

Automatpressning

Automatpressning är en viktig del av vår kärnverksamhet. Idag har vi sex automatpresslinjer – från 50 till 200 tons presskapacitet. Här pressar vi plåt i olika kvaliteter från tjocklek 0,5 mm upp till 6 mm. Denna process är verktygsbunden och ger en kostnadseffektiv produktion och lämpar sig framförallt tillverkning av stora serier. Eftersom processen är verktygsbunden är så är verktyget optimerat för er produkt vilket ger minimal materialåtgång och högt bearbetningstempo. Vi kan hantera både stora och små serier, så vill vi gärna växa med våra kunders framgångsrika detaljer. När volymen växer finns vi tillgängliga för att erbjuda våra kunder att växa med dem.

Verktygen är till största del kundägda och byggs av våra verktygsleverantörer och samarbetspartners. Vi vet att dessa är högt rankade i branschen och levererar den kvalitet som vi kan förvänta oss och som gör att vi kan leva upp till de högt ställda krav som våra slutkunder ställer.

I vår egna verktygsavdelning, kan vi snabbt och flexibelt lösa  service och reparationer om något skulle inträffa, allt för att kunna hålla en hög och jämn kvalitet, samt leverera enligt önskemål.