Diverse bearbetning - Bors Press

Diverse bearbetning

Bors Press AB erbjuder diverse övrig bearbetning och har flertalet maskiner för att komplettera vår produktion. Vi erbjuder, gängning, fräsning, försänkning, trumling och avgradning. Vi har fleroperationsmaskin för att utföra diverse skärande bearetning av plåtdetaljer.

Trumling och avgradning sker effektivt i någon av våra trumlingsanläggningar eller slip- och avgradningsmaskin. På Bors Press har vi också ett mindre antal excenterpressar för olika typer av bockverktyg

Produktionen kompletteras med montering och packning, där vi monterar och packar kit. Allt för att kunna erbjuda en helhet och en så färdig produkt som möjligt till våra kunder

Vi erbjuder även våra kunder möjlighet till lagerhållning och säkerhetslager av  halvfabrkat och/eller färdiga produkter. På detta sätt kan vi erbjuda snabba leveranser i det fall behovet uppstår.

Svets, ytbehandling och inköp av komponenter
Bors Press AB erbjuder och ombesörjer svets, ytbehandling och andra externa processer, som vi inte hanterar in-house, hos erkänt duktiga samarbetspartners. Vi samarbetar med flertalet olika leverantörer i olika branscher som erbjuder hög kvalitet, flexibilitet och leveranssäkerhet. Vi vill att våra kärnvärden även efterlevs hos våra leverantörer för att vi ska kunna erbjuda våra kunder en bra och hög helhetsbild.

Vi erbjuder även, via samarbetspartners, inköp av diverse komponenter för att kunna färdigställa er produkt, allt för ett effektivt produktionsflöde och vidareförädlingskedja.

Bors Press har som målsättning att vara en komplett produktionspartner. Välkommen att kontakta oss.