Stansning & laserskärning - Bors Press

Stansning & laserskärning

Stansning och laserskärning är en process som lämpar sig för både små och stora serier. Produktionen kan ske både med och utan verktygsinvesteringar. Processen bygger på att man stansar eller laserskär fram antingen färdiga detaljer eller ämnen för vidareförädling i fler bearbetningssteg. Då processen till största del sker utan unika verktyg kan form och utseende förändras mellan leveranser.

I maskinparken har vi i dag flertalet stansmaskiner, kombimaskiner och lasermaskiner, där vi automatiserat vår produktion för att öka kapaciteten och effektiviteten. I vår stans och laseravdelning kan vi bearbeta plåt i olika kvaliteter från tjocklek 0,5 mm till 20 mm. Vi klarar bearbeta de flesta kvaliteter och olika metaller på marknaden.

Amada LCG 4kW
Planlaseranläggning med torn för materialhantering och plockrobot
Bearbetar material tjocklekar från 0,5 mm till 20 mm

PrimaPower E6 med LST
Stansmaskin med 30 tons stanskapacitet, in- och utlastningsrobot
Bearbetar material tjocklekar från 0,5 mm till 6 mm

FinnPower LpE6 med LST
Kombinerad stans och lasermaskin med 30 tons stanskapacitet.
Bearbetar material tjocklekar från 0,5 mm till 8 mm

FinnPower C5 Compact Express
Stansmaskin med 30 tons stanskapacitet
Bearbetar material tjocklekar från 0,5 mm till 6 mm

Maskinerna är energisnåla och automatiserad med utrustning för att kunna vara i drift dygnets alla timmar, även när vi inte är på plats. Maskinparken ger oss förutsättningar, kan vi erbjuda rätt produktionsflöde och kostnadseffektiv produktion av er produkt.