Stans-/laserskärning

Stansning och laserskärningen är processen som lämpar sig för så väl små som stora serier, utan höga investeringskostnader av verktyg. Här kan både form och utseende på detaljer ändras mellan leveranser. Denna process bygger på att ämnen stansas eller laserskärs fram, antingen som en färdig produkt eller som ett ämne för vidare bearbetning.

LPe6 laser

 

Bors Press AB har två stansmaskin, en FinnPower C5 är en hydraulisk revolverstansmaskin. Maskinen är i ett Compact Express utförande och innebär att den är anpassad med en kompakt layout, men är ändå anpassad för obemannad drift då den har både in- och utlastningsutrustning. Maskinen klarar att hantera formatplåtar upp till 6 mm och en storlek av 1250×2500 mm.

Maskin nr 2 är även det en PrimaPower maskin, en elektisk revolverstansmaskin med beteckning E6 + LST. Detta är den senaste tekniken inom stansning och är utrustad med en in -  och utlastningsrobot, maskinen är även utrustad med dubbla palleteringsbord och råmaterialpositioner för att kunna köra längre obemannade arbetsköer. Maskinen klarar fullformat 1500×3000 mm upp till 6 mm tjockt.

Stansmaskin C5

 

Bors Press AB har även en kombinerad stans-/lasermaskin, detta är det bästa av två världar kombinerat i en maskin. Maskinen en FinnPower LPe6, som genom sin servoelektriska drift ger en energisnål, tyst och snabb maskin. Maskinen är försedd med in- och utlastningsutrustning, av så väl råmaterial som färdiga artiklar. Maskinen kan hantera formatplåtar upp till 8 mm och fullformat, 1500×3000 mm.

Laserdriften är anpassad för upp till 8 mm svartplåt och 4 mm rostfritt.

Fördelen med kombimaskinen är att man kan stansa stora delar av detaljerna utan behöva köpa speciella verktyg samt skära komplexa konturer eller känsliga ytor om behovet finns.

LPe6 stans

Home Stans-/laserskärning